سازنده بازی Assassin's Creed جید ریموند اولین نسخه بازی از استدودیو خود "Haven" را به‌طور انحصاری با PlayStation منتشر کرد. در مصاحبه‌ای با "Gl.biz" ریموند درمورد جاهطلبی بسیار زیاد "Haven" در رابطه با اولین بازی‌اش،که یک IP جدید است و اینکه همگام شدن با "Sony" تصمیم درستی بود صحبت کرد.

ریموند گفت که بازی اول "Haven" قرار است بسیار بلندپروازانه باشد‌ و توانایی واقعی"PS5"را به ما نشان‌ دهد. او همچنین اشاره کرد که حجم فایل بازی ممکن است به‌شدت زیاد باشد و اینکه ممکنه که بازی قابلیت استریم هم داشته  باشه. بدون‌ تردید ریموند دانشی که از "Google" در تیم "Stadia" فراگرفته است را در "Haven"به‌کار گرفته‌ است.