10 نوامبر

رویداد 10 نوامبر اپل برای معرفی سری سیلیکون مک و سیستم عامل بیگ سر BigSur

/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%AF-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

این  رویداد  با  معرفی  چیپست  سیلیکون  اپل  با  نام  m1  شروع  شده  و  همچنین  سیستم  عامل  همگام  با  این  پردازنده  بیگ  سر  BigSur  معرفی  شد.                                                                                                                                                        همچنین  سری  سیلیکون  مک  بوک  ایر،مک  مینی  ،مک  بوک  پرو  نیز  معرفی  گردید.