Fairphone4

معرفی کمپانی Fairphone و گوشی Fairphone 4

/fairphone-4-released-2021

ایراد گرفتن از Fairphone به دلیل اعتبار زیادی که تمام این سال‌ها  داشته همیشه کار سخت و گاهاً غیرممکنی بوده، که پشتیبانی‌ها و حمایت‌هایی  که به‌صورت دائم از این شرکت می‌ده نقد کردنشان را بسیار سخت‌تر کرده‌است؛  که به تعمیر پذیری بسیار راحت آن و استفاده از مواد و ابزاری که کمترین  آسیب را به محیط‌زیست وارد می‌کنند و این خصوصیت قابل توجه‌های بسیاری از  دوستداران محیط‌زیست قرار داشت یکی از بزرگترین دلایل محبوب و معتبر شدن  این شرکت است.اما وقتی بحث خود گوشی‌هایی که شرکت Fairphone‌ ساخته میرسد  این کمپانی قالباً ضعیف عملکرده‌است و مقابل گوشی‌‌های هم قیمت خود رقیب  خوبی نبوده و بسیار ضعیف عملکرده‌است؛ و از مشکلات آن می‌توان به مدرن  نبودن و استفاده از طراحی‌های قدیمی در گوشی‌هایش داشت و در بعضی موارد  جزئیات عجیبی زیادی داشت که برای کاربران خارج از انتظار بود.