apple watch

هر آنچه در رویداد اپل 15سپتامبر رخ داد.

/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-15-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%D9%84

کمپانی اپل از دستگاه های جدید ، تکنولوژی ها ، سرویس ها و سیستم عامل های  خود رونمایی کرد ولی همانگونه که انتظار می رفت خبری از آیفون 12 نبود و  این موضوع به رویداد بعدی اپل موکول شد.


رویداد رو نمایی 15 سپتامبر کمپانی اپل

/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-15-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84

رویداد ویژه اپل امسال در سه شنبه 15سپتامبر روی می دهد،این رویداد به خاطر همه گیری کرونا به صورت کاملا مجازی برگزار می شود.انتظار آن می رود که ویدیو هایی از پیش ضبط شده در سالن استیو جابز اپل پارک در سایت اپل پخش می شود.